Stichting Plan Kiskeya - hereniging Haitiaans geadopteerden met familie
28/03/2022

Persbericht: Plan Kiskeya heeft geen vertrouwen in ontwerp Expertisecentrum en Samenwerkingsverband, erg teleurgesteld in ministerie en minister Weerwind

Stichting Plan Kiskeya, de belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van geadopteerde Haïtianen in voornamelijk Nederland en België, heeft geen vertrouwen meer in het proces rondom het ontwerp van het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie (verder Expertisecentrum ILA) en het beoogde Samenwerkingsverband van geadopteerden en betrokkenen (verder Samenwerkingsband). Zowel de instelling van het Expertisecentrum ILA als het Samenwerkingsverband vinden haar oorsprong in de aanbevelingen van het rapport van de Commissie Joustra, met betrekking tot de geconstateerde ernstige structurele misstanden in het systeem van interlandelijke adoptie.

Na een zorgvuldige afweging en volledige participatie gedurende het vormgevingsproces geïnitieerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, oordeelt Plan Kiskeya dat de existentiële rechten van geadopteerden niet worden geborgd in het Expertisecentrum ILA en het Samenwerkingsverband. Geadopteerden hebben hierin geen rechten, geen representatie en moeten nu noodgedwongen samenwerken met partijen die een belang hebben in het adoptiesysteem. Dit doet absoluut geen recht aan de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Joustra.

De Commissie Joustra concludeert dat het huidige systeem van interlandelijke adoptie met private elementen fraudegevoelig is en tot op heden aanleiding geeft tot misstanden, niet incidenteel, maar structureel. Dit systeem kan niet in stand kan blijven. Het vertrouwen van veel geadopteerden en betrokkenen in de Nederlandse overheid en bemiddelaars is geschonden. De Commissie Joustra heeft ernstige twijfels of het mogelijk is een realistisch publiekrechtelijk systeem te ontwerpen waarin de geconstateerde misstanden niet meer voorkomen. De commissie beveelt aan om een onafhankelijk landelijk Expertisecentrum op te richten waarin de kennis op het gebied van identiteitsvragen, zoektochten en psychosociale hulp en juridische ondersteuning bij elkaar komen. [1]

Een Expertisecentrum ILA en een Samenwerkingsverband dat niet volledig en radicaal is losgekoppeld van het niet functionerende adoptiesysteem, breidt alleen maar het foute systeem uit en legitimeert dit foute systeem zelfs. Als wij nu als geadopteerden niet aan de rem trekken zijn wij zo meteen onderdeel van het systeem en medeverantwoordelijk voor de mogelijke misstanden rondom adoptie in de toekomst”, aldus George Schuddebeurs, bestuurslid Plan Kiskeya.

De voorgenomen plaatsing van het Expertisecentrum ILA binnen het FIOM getuigt van een groot gebrek aan aandacht voor en erkenning van geadopteerden. Het FIOM is een private organisatie die op zijn minst een faciliterende rol heeft gespeeld in het foute adoptiesysteem. Als geadopteerde aan te moeten kloppen voor hulp bij het FIOM vormt een onoverkomelijke drempel.

Een informeel samenwerkingsverband zonder enige rechtskracht waarbij onafhankelijke geadopteerden verplicht moeten samenwerken met het FIOM en andere particuliere partijen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het zo snel mogelijk doorgaan van het adoptiesysteem gaat volledig voorbij aan de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de commissie Joustra en de gevoelens van geadopteerden.

Minister Weerwind (D66) stelt: “Ik wil alle mensen in dit land het vertrouwen geven dat ze altijd kunnen rekenen op de democratische rechtsstaat’. Geadopteerden tellen klaarblijkelijk niet mee in de democratische rechtsstaat van het ministerie van D66-minister Weerwind.

Weerwind en het ministerie weigeren het recht op herstel van familiebanden, identiteit en cultuur te erkennen en te ondersteunen met een redelijk individueel budget voor DNA-onderzoek of rootsreizen voor geadopteerden die zoeken naar hun geboortefamilie en hun roots. De bevindingen van de commissie Joustra met betrekking tot het adoptiesysteem, het loskomen van dit systeem en de fraudegevoelige samenwerkingen met particulieren partijen worden achteloos terzijde geschoven door de werkwijze en keuzes van het ministerie en zijn minister met betrekking tot het Expertisecentrum ILA en het Samenwerkingsverband.

Een hard gelag voor geadopteerden die helaas te vaak slachtoffers zijn gebleken van mensenhandel, voor misbruikte en mishandelde geadopteerden, maar ook voor gelukkig geadopteerden, geboorteouders en goedwillende adoptieouders. Minister Weerwind en zijn ministerie stuurt geadopteerden met de spreekwoordelijke en pijnlijke koloniale spiegels en kralen terug het bos in.

Klik hier voor de volledige verklaring

Einde bericht.

Contactgegevens

Stichting Plan Kiskeya
George Schuddebeurs 

Tel. 06-2443 2665

info@plankiskeya.com

[1] Rapport: Commissie Joustra; onderzoek interlandelijke adoptie, pagina 137 en 138

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Persbericht: Plan Kiskeya heeft geen vertrouwen in ontwerp Expertisecentrum en Samenwerkingsverband, erg teleurgesteld in ministerie en minister Weerwind