Stichting Plan Kiskeya - hereniging Haitiaans geadopteerden met familie

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt: De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van familiehereniging en gezinsbehoud op Haïti en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daar toe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: toepassing van DNA technieken en samen te werken met andere, al dan niet zelf op te richten, organisaties in het buitenland.

  1. Home
  2. Over ons
  3. Doelstelling