Stichting Plan Kiskeya - hereniging Haitiaans geadopteerden met familie

Voor wie

In Haïti is een grote groep ouders / families op zoek naar hun kinderen, die naar het Westen zijn gebracht. Vaak zonder medeweten van de ouders. Veel ouders zoeken al jaren, maar deze groep mensen hebben zelf onvoldoende middelen om echt een stap verder te komen in hun zoektocht. Zij ervaren veel stress, een vermist kind kun je levenslang niet loslaten.

Waar kom ik vandaan?

Tegelijkertijd willen geadopteerden, zoals iedereen, graag weten waar ze vandaan komen en lopen door het ontbreken van deze elementaire informatie tegen persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken aan. De meeste geadopteerden leiden hun leven, maar bij velen ontbreekt het vermogen om goed te kunnen navigeren in het leven. De elementaire bestaansvraag, waar kom ik vandaan, blijft hen bezighouden.

Mensenrechten

Naast het persoonlijk leed dat veroorzaakt is moeten we niet vergeten dat het in de basis gaat over een recht dat ieder individu heeft; het recht om te weten van wie je afstamt. Dat recht is geschonden door lokale autoriteiten in Haïti én in westerse landen waar de kinderen uiteindelijk  terecht zijn gekomen. Lees hier over de rechten van het kind (vooral artikelen 7, 8 en 9).  

Doelstelling Plan Kiskeya

Plan Kiskeya wil helpen de onrust voor ouder en kind weg te nemen door hen, via DNA matching, met elkaar in contact te brengen en daarmee het recht van het kind te herstellen om zijn ouders te kennen en niet onrechtmatig te worden gescheiden van zijn ouders.

  1. Home
  2. Het DNA Project
  3. Voor wie