Stichting Plan Kiskeya - hereniging Haitiaans geadopteerden met familie

Disclaimer Plan Kiskeya 

Iedereen die gebruik maakt van de website van stichting Plan Kiskeya gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Stichting Plan Kiskeya behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.  

Site -inhoud 

Stichting Plan Kiskeya is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site die zijn geplaatst door Plan Kiskeya kunnen geen rechten worden ontleend. Plan Kiskeya is niet verantwoordelijk voor de informatie binnen de profielen, die worden aangemaakt buiten Kiskeya om. 

Stichting Plan Kiskeya streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Stichting Plan Kiskeya kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, voor de profielinformatie.  

Stichting Plan Kiskeya aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij schade als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker. 

Het aanmaken van een profiel biedt geen garantie biedt op het vinden van familieleden. 

Actualiteit van gegevens 

De registratie van de families op Haïti door Plan Kiskyea wordt met grote nauwkeurigheid gedaan. Dit is echter een momentopname, situaties van de families kunnen veranderen. Stichting Plan Kiskeya kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. 

Links en verwijzingen naar andere sites  

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting Plan Kiskeya is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. 

Links en verwijzingen naar websites van Stichting Plan Kiskeya  

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van Stichting Plan Kiskeya, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: 

Persoonlijke gegevens links en verwijzingen naar 

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Stichting Plan Kiskeya met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacyverklaring. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Als er een wettelijke verplichting is, deelt Stichting Plan Kiskeya je persoonsgegevens met overheidsorganisaties 

> Meer over de Privacyverklaring 

Auteursrecht 

Stichting Plan Kiskeya spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. 

Stichting Plan Kiskeya aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.  

Indien en voor zover Stichting Plan Kiskeya beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Stichting Plan Kiskeya deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.  

De website van Stichting Plan Kiskeya is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. 

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op plankiskeya.com. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. 

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vind je op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

  1. Home
  2. Disclaimer