Stichting Plan Kiskeya - hereniging Haitiaans geadopteerden met familie

ANBI informatie

Basisinformatie 
Naam organisatie: Stichting Plan Kiskeya
RSIN nummer: 858809175
KvK Nummer: 71683046
Internet adres: https://www.plankiskeya.com 

Contact:
Veckdijk 6
3237 LV Vierpolders
Email: info@plankiskeya.com
Telefoonnummer: +31 613900538

Doelstelling
De statutaire doelstelling luidt: De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van familiehereniging en gezinsbehoud op Haïti en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daar toe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: toepassing van DNA technieken en samen te werken met andere, al dan niet zelf op te richten, organisaties in het buitenland.

Beleidsplan:
Beleidsplan 2018-2021

Bestuurders:
Judy Aubrain -  Voorzitter –  jaar installatie – 2018
Mijke van Os -  Penningmeester / Secretaris– jaar installatie – 2018

Beloningsbeleid:
Bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies.

Activiteiten:
Bewustwording creeren onder Haitiaans geadopteerden in Nederland en daarbuiten. In Nederland gelden en middelen vergaren om de familieleden op Haiti te herenigen met door adoptie verdwijnen familielid in het westen.  

Jaarrekening/ Jaarverslag:
2019
2018

  1. Home
  2. Over ons
  3. ANBI informatie